E-mail: info@ovneerijnen.nl | Telefoon: 0418-677030 | Fax: 0418-677029

Over de OVN

/

De OVN is opgericht in 1988 op initiatief van een aantal ondernemers uit de gemeente Neerijnen. Zij hadden het idee dat zij gezamenlijk beter hun belangen konden behartigen dan ieder voor zich. Ruim 20 jaar later is de OVN een vereniging met ruim 110 leden.

De OVN organiseert vier keer in het jaar een ledenvergadering. De ledenvergadering wordt meestal gecombineerd met een bedrijfsbezoek bij één van de leden. Op de ledenvergadering is het gemeentebestuur vertegenwoordigd. Daarnaast vindt jaarlijks een informeel uitje plaats met leden en hun partners. Het bestuur van de OVN komt minimaal vijf keer per jaar bijeen voor bestuursvergaderingen. Daarnaast overlegt het bestuur eens per kwartaal met het college van B&W. In deze overleggen brengen ondernemers en gemeentelijk bestuurders elkaar op de hoogte over voor ondernemers belangrijke zaken in de gemeente. De OVN pleit bij het gemeentebestuur voor belangrijke onderwerpen als bedrijventerreinen, en kan tevens door leden aangedragen onderwerpen aankaarten.

Het bestuur van de OVN vindt communicatie met de leden belangrijk. Met deze website kan het bestuur snel de leden informeren, maar wordt zij ook zelf beter bereikbaar. Via deze website kunt u het bestuur van uw ideeën of aandachtspunten op de hoogte stellen. Daarnaast biedt de website de ruimte voor leden om zich te presenteren. Onder het kopje leden vindt u individuele informatie over de bij ons aangesloten ondernemingen.

Ons bestuur

Lida de Greef

Voorzitter

Barend van Arkel

Bestuurslid

Ina Willekes

Secretaris

Nico Dekker

Bestuurslid